Realiseer aanzienlijke besparingen op de operationele verwerkingskosten van de urenregistraties en controle van de gewerkte uren van medewerkers op projecten. Daarmee kunnen ZZP’ers, uitzendkrachten indien gewenst alle medewerkers van uw project, dagelijks of wekelijks hun eigen uren registreren. Vanuit het Presentiepas web portaal, kunnen geautoriseerde controllers van opdrachtgevers zowel Presentiepas aanwezigheid- als uur verantwoordingsrapportages opvragen. Indien gewenst kunnen we op maat, in overleg met uw ICT afdeling, de urenregistraties exporteren naar uw backoffice informatiesysteem.

Opdrachtgevers die gebruik maken van Presentiepas terminals, kunnen tevens gebruik maken van een nieuw Presentiepas urenregistratie web portaal. Eigen- en externe medewerkers kunnen, via het Presentiepas urenregistratie web portaal, de gewerkte uren registreren per project met een detaillering van het soort werk dat is uitgevoerd. Hierbij is het mogelijk om per project, op basis van uw eigen coderingsdefinities van bewakingsposten (codeboek-opdrachtgever), de urenregistraties te laten verwerken op basis van een persoonlijke log-in voor Presentiepashouders.